© LikeOffice.co.il

 • פעולות חוזרות ונשנות באקסל ראוי שיטופלו באמצעות מאקרו (Macro) או VBA

 • אקסל מבדל בין "טווח" נתונים (RANGE) לבין טבלה (TABLE). תנסו להתרגל לנהל טבלאות כ "טבלה" או כטווח נתונים.  להמיר טווח נתונים לטבלה, CTRL T.

 • כאשר מנהלים טבלה באקסל, להימנע מהכנסת שורות או טורים ריקים. מבנה נכון של טבלה זה:
  שורה 1 – כותרת
  שורה 2 ואילך: נתונים

 • טבלאות בעלי שדות שונים – לשמור בגליונות נפרדים

 • כאשר אתם מתמודדים עם בעיה באקסל, לכו לגוגל ונסו למצוא פתרון "אקסלי" יצירתי לבעייה

 • אקסל הוא עולם ומלואו, תמיד תשריינו זמן ללימוד דברים חדשים

 • בקרה – כאשר מנהלים מידע ונתונים באקסל, תנו מחשבה להקמת גליון בקרה בו תבחינו בנקל על כל שינוי מקרי בקובץ, טעות בהזנת נתונים או התראה אמיתית על שינוי בנתונים

 • כאשר ראיתם בקובץ האקסל שגיאה מעגלית (CIRCULAR), תתנו עדיפות לטיפול בשגיאה טרם עבודה על הקובץ

 • עדכון נתונים באקסל מגליונות אקסל אחרים אינה פתרון טוב לניהול המידע. 

 • קובץ אקסל בו עשרות גליונות אינו פורמט מכון לניהול מידע. נסו לארגן את המידע בצורה טבלאית יותר.

אודותינו_

טיפים לעבודה נכונה עם אקסל_

לייקאופיס מספקת שירותי ניתוח נתונים מבוסס אקסל לארגונים בעלי תהליכי מידע מורכבים.

כיום, חברות וארגונים משתמשות במערכות מידע רבות לניהול תהליכי המידע בארגון. מערכות לניהול כספים והנהלת חשבונות, תזרים, רכש ולוגיסטיקה, הנדסה ועוד. מערכות מידע אלו אכן מנהלות את הנתונים ומיישמות א תהיעד למענן נרכשו. עם זאת, מערכות אלו אינן כוללות יכולת ממשק פשוט וחיבור למערכות אחרות, וזאת כדי לנתח נתונים ברמת החברה או סימולציות ודוחות מרובות נתונים.

אנחנו מתמחים בפישוט תהליכי עיבוד נתונים מורכב, שגרתי וארוך לכדי פתרון מובנה, מבוסס אקסל שהוא אוטומטי ומקיף את כל הצרכים.